Salut, Malaltia i terapèutica popular – els municipis riberencs de l’Albufera

  • 1994 - 224 pages - 1 Volumes
  • Auteurs : J.L. Fresquet et coll.
  • Edition : Servei de publicacions ajuntament de Catarroja
  • Langues : Espagnol
  • Mot-clés : Ethnomédecine, Médecine traditionnelle

Description :

L’utilitat d’un llibre com aquest s’ha de buscar en els potencials usaris. D’una banda, des d’una vessant mes teorica, l’antropologia socio-cultural medica estableix un pont entre les ciencies de la salut i l’antropologia general. Travessar aquest pont en una direccio significa, per exemple, que les persones formades com a sanitaris compten amb una ajuda important per entendre com influeixen els factors culturals en la salut i en els seus determinants. D’altra banda, els professionals de l’antropologia poden entendre millor que les estratègies per mantenir la salut son especialment significatives ; i, a més, constitueixen una parft rellevant de les cultures que estudien i, en aquest sentit, els estudis d’etnomedicina han contribuït al desenvolupament de la teoria general i de la metodologia antropologia.

La influència dels factors culturals en la nutricio i en la dieta, el pluralisme assistencial, els determinants culturals en l’epidemiologia o els models explicatius de la poblacio relatius a l’estructura i al funcionament del seu cos en estat de salut o de malaltia, son uns altres punts d’interés d’aquests camps.

La descripcio detinguda i rigososa dels diversos aspectes que s’hi estudien, aixi com la utilizacio popular de les plantes medicinals, el curanderisme o els rituals màgics, no es limita a la simple descripcio etnogràfica, sino que, com remarquen els autors, el que intente nés explicar determinats comportaments i la presa de decisions en funcio de patrons culturals peculiars. Aquesta descripcio acurada pot ser de gran utilitat per fer anàlisis transculturals en qué es detecten afinitats i parallelismes en la recerca de pressuposits universals més amplis i comprensius.